Praktijk voor osteopathie - Beweging en vitaliteit - Alies Berning D.O.

Voor een afspraak of meer informatie
kunt u mij bellen op de volgende nummers:

0599-795154 | 06-13887709
E-mail: info@bewegingenvitaliteit.nl

Praktisch

Het consult:
Wanneer u een afspraak maakt, ontvangt u een bevestigingsbrief met de plaats en tijd waarop ik u verwacht. Ook staat daarin informatie over de betaling. U ontvangt een intake-formulier wanneer u dat niet van deze website gedownload heeft en een folder.

U kunt hier een intake-formulier voor volwassenen of voor kinderen downloaden

Een consult voor volwassenen duurt ongeveer een uur, voor babies en kinderen duurt een consult een half uur. De frequentie van de consulten is ongeveer éénmaal per 2-8 weken.

Vergoeding:
Ik ben aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie, N.R.O. en mag de titel D.O. (Diploma Osteopathie) voeren. De titel en registratie zijn van belang voor de vergoeding door zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden –een deel van- de consulten. Het betekent ook dat de beroepscode en het klachtenreglement van het NRO op mij van toepassing zijn, beide zijn in te zien in de wachtruimtes.

De prijs voor een consult van een uur €90,- (incl. €18,90 BTW) *
De prijs voor een consult van een half uur €45,- (incl. 9,45 BTW) *


Mocht de prijs voor u een doorslaggevende reden is om geen afspraak te maken, neem dan contact met mij op.

* In het Lente-akkoord is afgesproken dat over alle behandelingen die niet beschreven zijn in het BIG-register, 21% BTW betaald moet worden. Hier valt ook osteopathie onder. Het BIG-register is een register waarin therapeuten opgenomen zijn als artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Dit register is een aantal jaren geleden opgezet om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken. Tot nu toe waren alle behandelingen, uitgevoerd door BIG-geregistreerde therapeuten, BTW-vrij. Nu worden behandelingen die weliswaar door een BIG-geregistreerde therapeut uitgevoerd worden maar als zodanig hier niet onder vallen, dus de arts-homeopaat, de fysiotherapeut-acupuncturist, de verpleegkundige-natuurgeneeskundig therapeut wel BTW belast. Het BIG-register is na de opzet afgesloten voor nieuwe beroepen.

Deze regel is strijdig met Europese richtlijnen die voorschrijven dat medisch handelen vrijgesteld zou moeten zijn van BTW. Het laatste woord is hierover dan ook nog niet gezegd.

Zoals u zult begrijpen ben ik hierdoor genoodzaakt mijn consultprijzen per 1 januari 2013 aan te passen.


Verwijzing en samenwerking:
Osteopathie is gebaseerd op reguliere medische kennis. Een osteopaat heeft een zesjarige HBO-opleiding gevolgd, hierdoor kan een osteopaat op gelijk niveau communiceren met andere specialismen binnen de gezondeidszorg. Een verwijzing van de huisarts is in principe niet nodig; samenwerking met artsen stelt de osteopathie wel zeer op prijs. Als u wilt, stel ik na het eerste consult een brief op voor uw huisarts of specialist. Hierin leg ik uit welke osteopathische dysfuncties ik gevonden heb, wat de relatie is met uw klacht en welke verwachting ik heb ten aanzien van het vervolg van de behandeling.


Behandelplaatsen:

Om mensen uit de hele provincie Drenthe (en een deel van Groningen) van dienst te kunnen zijn, heb ik op verschillende plekken behandelruimtes, te weten in Emmen, Borger en Beilen.


Emmen

In Emmen aan de Navigatiestraat 1, 7826 TD in de fysiotherapiepraktijk van Jorinde Muter-Fransen.
Hier werk ik op dinsdag.

Klik hier voor de digitale routebeschrijving

Route:
Vanaf de rondweg kunt u de Sint Gerardusstraat nemen, met de bocht naar rechts mee -dit is Pioniersweg- en de eerste straat rechts is de Navigatiestraat. Meteen aan uw linkerhand is Navigatiestraat 1.


Borger
In Borger werk ik in het Wellness Centre aan de IJzertijdstraat 11, 9531 RA, de IJzertijdstraat is in Borger-West.
Hier werk ik op maandag, donderdag, vrijdag en regelmatig ook op zaterdag.


Klik hier voor de digitale routebeschrijving

Route: Wanneer u deze wijk inrijdt, gaat u rechtdoor, de doodlopende straat in, dit is de IJzertijdstraat. Het eerste pand aan uw linkerkant is Wellness Centre Borger. Aan de achterzijde is een parkeerplaats.

Beilen
In Beilen werk ik in het Fysiocentum aan de Schoolstraat 6, 9411 PB Beilen.
Hier werk ik op woensdag.
Klik hier voor de digitale routebeschrijving